Werkgebied

Om u een beeld te geven van onze werkzaamheden kunt u hieronder een planning bekijken. Deze planning is globaal, afhankelijk van de weersomstandigheden kan ervoor gekozen worden om bepaalde werkzaamheden te verschuiven.Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden hebben wij in overleg met de Gemeente Maasdriel een inventarisatie gemaakt van de zogenaamde 3P locaties. Dit zijn locaties waar door Plaats, Probleem of Prioriteit meer aandacht aan geschonken moet worden. Dit zijn bijvoorbeeld plekken waar door overlast van bijvoorbeeld hangjongeren veel zwerfafval is te verwachten, of de omgeving van een monument waar het beeld rond 4 en 5 mei zo optimaal mogelijk moet zijn. Deze locaties zijn door ons in een systeem gezet wat gebruikt word om per week een zo optimale onderhoudsronde uit te voeren.Om onze werkzaamheden te controleren “schouwen” wij periodiek de wijken, tijdens deze schouw worden ook foto’s gemaakt. Deze dienen om ons werk te controleren, de genomen foto’s worden verder niet gebruikt of openbaar gemaakt.