Flora en Fauna

Bij het werken in de buitenruimte moet er rekening gehouden worden met de voorkomende plant- en diersoorten (Flora en Fauna). Het is zaak om onze werkzaamheden zodanig uit te voeren dat de voorkomende diersoorten hier zo min mogelijk hinder van ondervinden. U kunt hierbij denken aan het niet uitvoeren van bijvoorbeeld snoei- of kapwerkzaamheden van bomen met broedende vogels.

Ook bij het uitvoeren van maaiwerkzaamheden moet rekening gehouden worden met bijvoorbeeld kikkers en salamanders maar ook voorkomende zeldzame planten zoals orchideeën moeten worden beschermd.