Flora en Fauna

Bij het werken in de buitenruimte houden we rekening met de planten en dieren die er leven. Ze moeten zo min mogelijk hinder van ons werk hebben. Denk hierbij aan het niet snoeien of kappen van bomen met broedende vogels. Bij het maaien houden we rekening met bijvoorbeeld kikkers en salamanders. Ook bij het uitvoeren van maaiwerkzaamheden moet rekening gehouden worden met bijvoorbeeld kikkers en salamanders, maar ook voorkomende zeldzame planten zoals orchideeën moeten worden beschermd.