Wijkonderhoud

Sommige werkzaamheden doen we elke dag. Maar natuurlijk niet elke dag op dezelfde plek. Soms moeten we ook met werk schuiven omdat het weer het niet toestaat. Ander werk doen we in bepaalde tijden van het jaar. Zo maaien we het gazon in het groeiseizoen. Hieronder vindt u per onderwerp aangegeven wanneer we waar te verwachten zijn.

Inspectieronden:

 • Onze uitvoerder gaat dagelijks door de gemeente. Hij doet zijn inspectieronde in de wijken van Arnhem Noord. Ook uw meldingen worden in deze inspectie meegenomen.  

Elke werkdag:

 • zwerfafval verwijderen
 • veegvuil verwijderen
 • prullenbakken legen
 • zwerfafval uit speeltuinen verwijderen
 • dat betekent dat we regelmatig in uw wijk aan het werk zijn.

Van maart tot en met oktober:

 • gazon maaien
 • bermen maaien, 1 of 2 of 3 keer per jaar
 • onkruidbestrijding op verharding, 
 • hagen knippen, 2 keer per jaar

In november en december:

 • bladruimen

In de winterperiode: 

 • gladheidsbestrijding op belangrijke punten
 • snoeien van beplantingen
 • vervangen dode bomen door nieuwe bomen